Systémy a komponenty
pro rolety, markýzy, mříže a garážová vrata

Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 20.07.2015

Níže uvedené zásady popisují postupy společnosti SOMFY při shromažďování a užívání vašich osobních údajů z hlediska ochrany uvedených údajů.

Používáním našich webových stránek či našich služeb automaticky souhlasíte s našimi postupy z hlediska ochrany soukromí vašich osobních údajů. Pokud je však nutno shromažďovat osobní údaje, požádáme vás o výslovný předchozí souhlas s jejich použitím pro jiné účely než pro poskytování služby, která vám má být poskytována.

I – Informace, které od vás požadujeme


1. Použitý postup a povaha shromažďovaných informací

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat několika způsoby:

a/ Když jste v kontaktu s naší společností, shromažďované informace zpracovává počítač, a to zejména v následujících případech:

- Při návštěvě www.simu.cz;
- Když si vytvoříte zákaznický účet v sekci „Můj účet“na www.simu.cz nebo obchodní účet na www.simu.cz;
- Když si zakoupíte produkt SOMFY a/nebo SIMU online nebo uzavřete smlouvu na službu SOMFY a/nebo SIMU ;
- Když si na www.simu.cz nebo prostřednictvím e-mailu zaregistrujete záruku poskytovanou společností SOMFY nebo jedním z jejích partnerů;
- Když nás oslovíte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu za účelem využití naší specializované technické podpory nebo poprodejních služeb (např. SOMFY Support);
- Když si vyžádáte cenovou nabídku nebo informace (např. dokumentaci) pro jeden ze svých projektů od některého z našich obchodních partnerů uvedených na webových stránkách www.somfy.cz , www.simu.cz, a to telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek www.somfy.cz, www.simu.cz; nebo
- Když se zúčastníte průzkumu spokojenosti, využijete nabídku sponzoringu, nebo se zúčastníte některé hry na jedné z našich webových stránek.

b/ Za účelem zajištění výkonnosti služeb a produktů společnosti SOMFY se na našich serverech ukládají a po celou dobu poskytování služeb uchovávají technické údaje týkající se používání a konfigurace vašeho zařízení, a to zejména u produktů kompatibilních s našimi službami dálkově ovládané a propojené domácí automatizace (Systémy domácí automatizace).
Tyto technické údaje a údaje o využívání může společnost SOMFY nebo kterýkoli z jejích partnerů použít s vaším souhlasem k tomu, aby vám nabídl/a služby, zejména údržbu a podporu.
Na základě statistického zpracování nám tyto anonymní údaje umožňují zlepšovat naše produkty a služby.

c/ Když navštívíte webové stránky www.somfy.cz, www.simu.cz, můžeme prostřednictvím „cookies“ nebo „IP adres“ shromažďovat informace o vašich aktivitách na těchto stránkách. Informace o užívání a účelu cookies jsou uvedeny v odstavci II níže.

Informace, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, odpovídají situaci a jsou nutné ke zpracování vašich požadavků, tedy např.: příjmení, křestní jméno, titul, název společnosti, poštovní adresa a/nebo e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní údaje (pokud jsou nutné), fotografie související s užíváním příslušenství pro vzdálené zobrazení vašeho obydlí, datum uzavření smlouvy na službu nebo datum prodeje produktu, informace o technickém problému či požadavku na asistenci, umístění vašich produktů, technické údaje a nastavení konfigurace vašeho zařízení pro domácí automatizaci, informace o vašem projektu a veškeré informace nutné ke zpracování vašeho požadavku.

2. Transparentnost

a. Při shromažďování osobních údajů a informací vás informujeme, zda jsou odpovědi dobrovolné, nebo povinné.

b. Pokud odmítnete poskytnout povinné informace, nebude možno splnit váš požadavek.

Shromážděné osobní informace a údaje používáme:
+ Pro statistické účely
+ K nabízení členství ve věrnostním programu Somfy, Simu
+ K nabízení členství v komunitách uživatelů produktů Somfy, Simu
+ Ke zjišťování vašeho názoru v rámci marketingových studií/průzkumů
+ K poskytování informací pro účely optimalizace využívání zařízení
+ K úpravě informací na webových stránkách
+ K zasílání zpravodajů či nabídek na základě vašeho souhlasu

Dále nám veškeré shromažďované anonymní informace, např. navštívené stránky a požadavky, pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zvykům a zlepšovat naše webové stránky tak, aby co nejlépe odpovídaly vašim zájmům.

c. Hostování našich webových stránek nebo určitých služeb souvisejících s vašimi údaji můžeme svěřit poskytovatelům služeb. Toto můžete odmítnout využitím svým práv uvedených níže. V takovém případě však může být omezen přístup k našim službám.

d. Veškeré údaje, které shromáždíme, nebo jejich část můžeme poskytnout za účelem:
- Sdílení těchto informací v rámci skupiny SOMFY,
- Sdílení těchto informací s našimi partnery pro účely přímého marketingu, a to na základě vašeho předchozího souhlasu,
- Převedení veškerých dat nebo jejich část do jiných členských zemí Evropské unie;
- Dodržení zákona a požadavků příslušných soudů či orgánů státní správy,
- Vedení soudního sporu či využití našeho práva na obhajobu, nebo
- Zabránění podvodnému jednání či jiné nezákonné činnosti.
3. Respektování vašich preferencí

a. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem jejich rozšiřování, opravy či mazání a na vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro zákonné účely. Pokud si přejete tohoto práva využít, můžete napsat na tuto adresu:

Pro zákazníky:
- E-mailem: somfy@somfy.cz
- Poštou: SOMFY, spol. s r.o., Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 - Zličín

Pro podnikové zákazníky:
- E-mailem: somfy@somfy.cz
- Poštou: SOMFY, spol. s r.o., Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 - Zličín

b. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek a informací společnosti SOMFY můžete vyjádřit zaškrtnutím příslušného políčka během shromažďování údajů. Můžete tak řídit a omezovat rozsah našeho kontaktu s vámi.

c. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout obchodním partnerům za účelem zasílání jejich obchodních nabídek a informací o jiných produktech a službách, které by vás mohly zajímat. V takovém případě vás požádáme o zaškrtnutí příslušného políčka, pokud si přejete, aby vám byly tyto nabídky zasílány.

II – Automatické shromažďování informací prostřednictvím cookies

Pokud navštívíte webové stránky skupiny SOMFY, mohou být do vašeho počítače, mobilního telefonu či tabletu instalována cookies.
Naše webové stránky jsou navrženy tak, aby odpovídaly potřebám a očekáváním uživatelů internetu. Pro tento účel používáme především cookies, zejména k usnadnění sdílení a navigace na našich webových stránkách.

1. Co je cookie?
Cookie je alfanumerický identifikátor instalovaný na vašem pevném disku během návštěvy webových stránek, mobilní aplikace či reklamy. Ukládá informace o vašich návštěvách na našich stránkách (stránky, které jste navštívili, datum a čas návštěv, atd.). My pak tyto informace můžeme přečíst při vaší další návštěvě stránek.

2. Proč používáme cookies?
Na našich stránkách používáme různé druhy cookies, které slouží různým účelům. Některé jsou nutné k tomu, abyste naše stránky mohli využívat.
Naprosto nezbytná cookies
Jedná se o cookies nezbytná pro funkčnost našich webových stránek. Díky těmto cookies můžete využívat hlavní funkce stránek. Bez těchto cookies byste naše stránky nemohli používat běžným způsobem. Tato cookies ukládá společnost SOMFY a souvisejí pouze s provozem našich stránek.
Analytická cookies
Tato cookies nám poskytují informace o používání a výkonnosti našich stránek a pomáhají nám zlepšovat jejich provoz (např. nejnavštěvovanější stránky, atd.).Většina těchto cookies jsou cookies společnosti SOMFY.
Reklamní cookies
Tato cookies se využívají k předkládání reklam či zobrazování reklam nebo k zasílání informací o našich stránkách nebo jiných stránkách, které odpovídají vašim zájmům, během doby, kdy jste online. Používají se zejména k omezování počtu zobrazení reklamy a pomáhají měřit efektivitu reklamních kampaní.
Blokování těchto cookies nemá vliv na používání našich stránek. Jejich zablokování nezabrání zobrazování reklam na našich webových stránkách nebo na internetu.
Výsledkem blokování reklamních cookies budou pouze reklamy, které nezohledňují vaše zájmy či preference. Z většiny se jedná o cookies třetích stran a záleží především na reklamních společnostech. Vyčerpávající seznam těchto společností nejsme schopni poskytnout.

3. Blokování či vypnutí cookies

Cookies spravuje váš prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete kdykoli nakonfigurovat tak, aby cookies smazal z vašeho pevného disku, zabránil ukládání nových cookies či zobrazoval upozornění před uložením cookies za účelem jejich blokování.
Tímto způsobem můžete automaticky blokovat cookies nastavením této konfigurace svého prohlížeče:
Mějte, prosím, na paměti, že výsledkem konfigurace mohou být změny vašich podmínek přístupu k našim službám a stránkám, které používání cookies vyžadují. Pokud je váš prohlížeč nakonfigurován na blokování všech cookies, nebudete mít optimální přístup k našim službám.

Většina prohlížečů vám dovolí spravovat vaše preferovaná cookies. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby určitá cookies blokoval nebo mazal. Stejným způsobem můžete prostřednictvím svých oblíbených prohlížečů spravovat i další obdobné technologie.
Následující odkazy ukazují, jak spravovat cookies dle typu použitého prohlížeče:
1. Pokud používáte Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/Block-or-allow-cookies
2. Pokud používáte Firefox:
https://support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20cookies
3. Pokud používáte Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
4. Pokud používáte Safari:
http://www.apple.com/legal/privacy/cz/cookies/

III - Všeobecná pravidla platná pro osobní údaje

1. Délka uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje používané během našeho vzájemného obchodního vztahu uchováváme pouze po dobu nezbytnou k řízení uvedeného vztahu.

Osobní údaje používané pro účely přímého marketingu se uchovávají pouze po dobu 3 let od ukončení obchodního vztahu nebo data souhlasu s využíváním uvedených údajů pro tyto účely.

Bankovní údaje (pokud jsou požadovány) zpracovává náš poskytovatel služeb a uchovávají se pouze po dobu nezbytně nutnou pro vzájemný vztah či transakce.

Údaje shromážděné prostřednictvím cookies jsou uchovávány pouze po dobu 13 měsíců od okamžiku udělení souhlasu uživatelem webu.

2. Bezpečnost shromážděných osobních údajů

Máme zavedeny technické prostředky potřebné k prevenci náhodného či úmyslného zničení, ztráty, poškození, neoprávněného poskytnutí nebo úpravy vašich osobních údajů nebo přístupu k nim.
Zaměstnanci s přístupem k vašim osobním údajům se zavazují dodržovat jejich důvěrnost. 
 
3. Odkazy na jiné webové stránky

Skutečnost, že vám umožňujeme přístup k jiným webovým stránkám prostřednictvím hypertextových odkazů, nám nezakládá odpovědnost za praktiky v oblasti osobních údajů uplatňované na takových stránkách.

IV - Kontakt

Osobou odpovědnou za shromažďování údajů je Ing. Jiří Husák

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím našich webových stránek nebo písemně na této adrese:

SOMFY, spol. s r.o., Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 - Zličín
Nebo e-mailem: somfy@somfy.cz