Naše organizace

Vysoce kvalitní výrobky, efektivní procesy, flexibilní a rychle reagující organizace a nekompromisní požadavky na kvalitu výrobků jsou klíčovými faktory excelence a výkonnosti SIMU.

Kvalita výrobků

Při výrobě testujeme 100% našich pohonů.
Dohledatelnost výrobků.
Mezinárodní označení kvality (NF, VDE, UL atd.)

Procesy

Jsme držiteli certifikátu ISO9001 verze 2015 zaručujícího řádnost našich provozních a výrobních procesů a trvalou kvalitu výrobků.
Náš postup průběžného zlepšování je založen na mnoha uznávaných nástrojích (5S, Short Interval Team Management atd.) a zajišťuje dynamiku neustálého pokroku.

Organizace

Výroba je rozdělena do výrobních týmů s rozšířenou odpovědností: multifunkčních a všestranných operátorů, již řídí svou výrobu i kvalitu..
Uspořádání týmů do projektového režimu nám umožňuje propojit odborníky společnosti z různých oborů kolem společných cílů.

Vývoj

Každý nový výrobek splňuje celou škálu velmi přísných specifikací, aby odpovídal požadavkům a normám v zemích, ve kterých bude uváděn na trh. Za tímto účelem se výrobky podrobují těm nejnáročnějším testům v naší integrované testovací laboratoři o rozloze více než 1 400 m²