Systémy a komponenty
pro rolety, markýzy, mříže a garážová vrata

Fotobuňky

  • Samozaostřovací optické senzory Simu přispívají k bezpečnému používání garážových vrat, rolovacích mříží, závor, vjezdových bran a jiných zařízení s možností pohybu osob, zvířat vozidel aj.
  • V případě zastínění paprsku mezi optickými senzory vydají okamžitě povel k zastavení pohybu zařízení a zamezí nežádoucímu kontaktu.
  • Výsledná funkce celého zařízení a reakční časy jsou závislé na všech prvcích sestavy.

Dokumenty ke stažení:

Obrázek produktu