Systémy a komponenty
pro rolety, markýzy, mříže a garážová vrata

Senzor EOSUN Hz

  • Automatické ovládání všech druhů markýz poháněných radiovými pohony Simu v závislosti na povětrnostních podmínkách.
  • Senzor stačí připojit na napájení 230 V a přihlásit do radiového pohonu jako libovolný vysílač a poté už funguje ovládání automaticky.
  • Pokud intenzita slunečního záření přesáhne nastavený práh, venkovní markýza se automaticky vysune, a pokud zajde slunce za mraky, opět se zasune.
  • Na ochranu markýzy je Senzor EOSUN Hz vybaven i anemometrem, který neustále měří rychlost větru a při zvýšení přes nastavenou mez vždy vydá signál k zasunutí markýzy. Tento signál má prioritu před všemi ostatními signály.

Dokumenty ke stažení:

Obrázek produktu