Poprodejní zákaznický servis a záruka

SIMU odpovídá svým zákazníkům-odborným pracovníkům za veškeré výrobní a konstrukční vady a vady materiálu.

Záruka 5 let

Trubkové pohony, řady pohonů CENTRIS a GM, elektronické výrobky, příslušenství pro Autosun (kromě baterií)

Záruka 3 roky

Pohony Simubox
Pohon Simubix SI

Záruka 1 rok

Mechanické příslušenství

Jste

Záruční podmínky platí v plném rozsahu.

Obraťte se na svého instalačního technika či prodejce, abyste zjistili, jaké záruční podmínky vám nastavil.

Poprodejní zákaznický servis

Výrobek v záruce vykazuje závadu?
Proces poprodejního zákaznického servisu se snažíme maximálně zkrátit a vše řešit co možná nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka. Při vyřizování reklamací se snažíme našim zákazníkům vycházet maximálně vstříc.