Naše vize

Společnost SIMU navrhuje, vyrábí a prodává pohony a řídicí systémy pro předokenní rolety, žaluzie, dveře a okna

Marketing & inovace

Naše týmy jsou se zákazníky a s trhem v neustálém kontaktu, aby mohly poskytovat ta nejlepší řešení, která budou vyhovovat současným i budoucím potřebám.

Výzkum & vývoj

Naše oddělení výzkumu a vývoje přichází s nápady a přivádí je k životu. V projektových týmech pracuje na 40 inženýrů a techniků, kteří navrhují technická řešení a inovace, jež si trh žádá.

Výroba

Naše vysoce výkonná a rychle reagující výrobna v Grey (Francie, region Franche-Comté) je klíčovým pilířem našeho vývoje.

Propagace & distribuce

Marketingová podpora pro naše zákazníky a propagace před prodejem, během něj i po něm.

Inovace je pilířem našeho podnikání

Ve společnosti SIMU využíváme svých dovedností i zdrojů k rozvoji inovací. V našich odděleních marketingu a výzkumu a vývoje pracuje na inovacích každým dnem téměř 30 lidí a zajišťuje tak technologický dohled a vývoj. Díky tomuto úsilí můžeme rozvíjet své odborné dovednosti v následujících oblastech:

Stejnosměrný proud a nezávislá technologie.

Pohony pro okna a dveře komerčních objektů.

Systémy řízení pomocí rádiové techniky.