FAQ

Vyberte téma, o kterém si chcete přečíst nejčastěji kladené otázky.

Témata

btn-faq-livein

Jste instalační technik nebo uživatel

Vaše dotazy před zakoupením a instalací výrobku LiveIn

Můžete ovládat zařízení s rádiovou technologií simu-Hz, která byla nainstalována profesionálním technikem.
Předokenní rolety, žaluzie, garážová vrata a světla jsou typy zařízení, které jsou s touto technologií běžně kompatibilní
Přečtěte si prosím dokument „Seznam zařízení kompatibilních s LiveIn“ a pro více informací kontaktujte prodejce či instalačního technika.

Chcete-li používat výrobek LiveIn, potřebujete chytrý telefon se systémem iOS (verze 8 a vyšší: iPhone 4S nebo novější) nebo Android (verze 4.1 a vyšší).

Ne, pro ovládání LiveIn neexistuje žádné počítačové rozhraní.

Ano, aplikace LiveIn je dostupná a zdarma ke stažení z obchodu App Store a Play Store pod názvem Simu LiveIn.

Musíte se obrátit na partnerského výrobce / instalačního technika / prodejce SIMU-Hz a vybavení a vysílačů LiveIn.
Pokud si přejete kontakt na některého z našich prodejců, kontaktujte nás.

LiveIn nevyžaduje žádnou registraci.

LiveIn nevyžaduje vytvoření instalačního nebo uživatelského účtu. Vysílač LiveIn navíc žádná osobní data neukládá.

Neexistuje žádný limit na počet chytrých telefonů / tabletů připojených k vašemu vysílači LiveIn.

Ano, můžete tato zařízení používat alespoň pro lokální ovládání z vašeho domova přes domácí WiFi síť. Na dálku můžete mít případně přístup ke svému vysílači prostřednictvím externí WiFi sítě.

CKaždý vysílač LiveIn může ovládat 25 zařízení nebo skupin zařízení.
Nezapomeňte také, že každá instalace LiveIn může podporovat až 5 vysílačů LiveIn.

Na svém vysílači LiveIn můžete nastavit až 25 scénářů.

Každý vysílač LiveIn má možnost uložit až 25 týdenních programů.

Scénář je sled příkazů pro několik zařízení podle vašeho výběru, který můžete spustit jediným kliknutím v aplikaci.
Například scénář „odchod z domova“ stáhne všechny předokenní rolety a zhasne. LiveIn vám nabízí možnost nastavit vaše scénáře tak, aby se automaticky přehrávaly podle týdenního hodinového programu.

LiveIn vám umožňuje ovládat všechna vaše zařízení Simu-Hz z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu, i když jste mimo domov. Je dokonce přizpůsobitelnější a uživatelsky příjemnější než COLOR multi díky rozhraní chytrého telefonu, které umožňuje vybrat si názvy a ikony. Poskytuje také funkci Hodiny, která vám umožní nastavit různé časové povely pro vaše scénáře.

K instalaci vysílače LiveIn nepotřebujete žádné zvláštní dovednosti. Jako odborník na pohony a domácí automatizaci máte oprávnění instalovat zařízení Simu-Hz a nastavovat LiveIn.
Aplikace je navržena tak, aby vás krok za krokem vedla k instalaci sítě WiFi a poté i při programování všech zařízení Simu-Hz.
Podívejte se na naše instalační a pomocná videa, pokud potřebujete pomoc.

Instalace zástrčky LiveIn probíhá ve dvou hlavních krocích :
-> Konfigurace domácí WiFi sítě na zástrčce LiveIn, což by nemělo trvat déle než 5 minut.
-> Konfigurace zařízení Simu-Hz (párování prog / prog), které bude trvat více či méně dloho podle počtu vašich zařízení. V průměru počítejte se 2 minutami na každé zařízení.
Průměrná instalace s 10 různými zařízeními tak bude trvat nejvýše 30 minut.

Simu vám pomůže prostřednictvím aplikace, která obsahuje integrovaného instalačního průvodce, instalační příručky výrobku a pomocných a instalačních videí pro uživatele dostupných online.
K dispozici je i vyhrazená telefonní linka, kde vaše případné dotazy ohledně instalace rádi zodpovíme.

Uživatelské rozhraní poskytované chytrým telefonem či tabletem znamená, že každodenní používání by nemohlo být jednodušší.
Podívejte se na naše uživatelská videa, pokud potřebujete pomoc.

LiveIn můžete používat i bez připojení k Internetu pomocí pouhého routeru WiFi.

Ne, všechna vaše nastavení zůstanou v zástrčce LiveIn uložena.

Vaše instalace LiveIn je zabezpečena jak čtyřmístným PIN kódem generovaným automaticky při instalaci systému, tak i wep klíčem (heslem) vaší WiFi sítě.
Bez těchto dvou kódů se k vaší instalaci žádné třetí osoby nedostanou.
Kromě toho jsou všechny přenosy dat, ať už jsou přenášena lokálně, či na dálku, zašifrovány a zabezpečeny.

Mobilní telefony jsou často zabezpečeny heslem, které brání přístupu k jejich obsahu.
V opačném případě můžete také okamžitě odpojit vysílač LiveIn, a tím ho deaktivovat či změnit PIN kód instalace, abyste se ujistili, že vysílač není z vašeho odcizeného mobilního telefonu přístupný.

LiveIn je aplikace, která bude v budoucnu aktualizována. Nové funkce a nová kompatibilní zařízení jsou součástí vývoje výrobku.
Jakmile bude aktualizace k dispozici, obdržíte přes aplikaci oznámení. Všechna vaše nastavení zůstanou i nadále zachována.

LiveIn je kompatibilní se všemi zařízeními WiFi s frekvencí 2,4 GHz. Není však kompatibilní se sítěmi 5 GHz.

Jste instalační technik

Vaše dotazy ohledně instalace LiveIn

Doporučujeme umístit vysílač LiveIn mezi všechna zařízení, která chcete ovládat. Rádiová technologie Simu-Hz umožňuje dosah 200 metrů ve volném prostranství (kde spojení nic neruší) a 20 metrů přes dvě zdi ze železobetonu. Doporučujeme však umístit vysílač LiveIn poblíž používaného WiFi routeru dle výkonu onoho routeru.

Ano, můžete použít své vlastní mobilní zařízení, pokud je kompatibilní s aplikací LiveIn. Pro každý nový systém LiveIn, který instalujete, stačí před začátkem instalace aplikaci znovu stáhnout.
Poté vám k nastavení LiveIn na vašem mobilním zařízení bude stačit pouze zákazníkovo heslo na WiFi.
Po dokončení instalace jednoduše sdílejte kód PIN instalace se zákazníkem, který si aplikaci načte do svého mobilního telefonu, a ujistěte se, že jste vymazal zákazníkovu síť WiFi ze svého vlastního mobilního zařízení („zapomenout na tuto síť“).

Ke své instalaci LiveIn můžete přidat tolik terminálů, kolik chcete. Stáhněte si aplikaci LiveIn do těchto nových terminálů, spusťte ji a klikněte na tlačítko „připojit ke stávajícímu systému LiveIn“. Poté se stačí připojit k síti WiFi připojené ke stávajícímu zařízení LiveIn a zadat čtyřmístný PIN kód instalace.
Tip: Ze svého původního terminálu můžete e-mailem přímo sdílet pozvánku k připojení ke stávajícímu systému LiveIn. Jděte do hlavní nabídky, vyberte „PIN kód“ a klikněte na řádek „Sdílet PIN kód”.

Najdete ho v hlavní nabídce - „PIN kód”.
Tento PIN kód je generován automaticky při instalaci systému a tvoří ho čtyři číslice.

Barva diody ukazuje stav zástrčky LiveIn.
– Svítí červeně: v režimu konfigurace – zástrčka je připravena k první instalaci nebo k úpravě údajů
– Svítí zeleně: Připojeno k síti
– Bliká zeleně: Vyhledávání připojení k místní síti
– Bliká červeně: Vysílá SIMU-Hz rozkaz

Ukazatel stavu informuje o stavu vašeho připojení k vysílači LiveIn.
– online přes místní WiFi: vaše mobilní zařízení se může připojit k zástrčce LiveIn a odesílat příkazy (přímé / scénáře) přes místní síť WiFi.
– online přes internet: vaše mobilní zařízení se může připojit k zástrčce LiveIn a odesílatpříkazy (přímé / scénáře) přes internet.
tableau

Pro větší bezpečnost vám doporučujeme změnit kód PIN vysílače LiveIn.
Resetujte vysílač LiveIn tlačítkem Reset. Dioda začne svítit červeně. Připojte se k síti WiFi zástrčky (Simu _- ####) v parametrech svého mobilního telefonu. Otevřete aplikaci a poté klikněte na „Upravit” (v hlavní nabídce). Klikněte na kód PIN. Změňte kód PIN. Pošlete nový kód PIN chytrým telefonům, ke kterým se chcete připojit.
Prohlédněte si naše videa, kde se dozvíte správný postup.

Ke své instalaci můžete přidat až 4 nové zásuvky LiveIn. Jděte do hlavní nabídky, klikněte na „Přidat” a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Geolokalizace louží k co nejpřesnějšímu nastavení času stmívání a svítání.
Pokud ji nepovolíte, budou tyto časy vypočítány podle časového pásma, a budou tedy méně přesné.

Poznámka: Čas je aktualizován pouze v místní síti při spuštění aplikace. To znamená, že pokud jste v zahraničí, žádné aktualizace neprobíhají.

Zkontrolujte stav diody :
– Pokud je zelená, stiskněte tlačítko Reset na boční straně zástrčky a znovu spusťte vyhledávání LiveIn.
– Pokud je červená :
* Zkontrolujte v parametrech sítě svého chytrého telefonu nebo tabletu, zda je vybraná síť totožná se sítí LiveIn (Simu _ ****)
* Zástrčka LiveIn může být příliš daleko od vašeho internetového připojení. Přibližte ji.

2 možné příčiny :
– Časovač je trochu dlouhý, počkejte chvilku, dokud nedojde k potvrzení kroku 4.
– Klíč WEP k vaší síti WiFi (heslo) je nesprávný. Restartujte asistenta: stiskněte tlačítko Reset na zástrčce, připojte svůj chytrý telefon k WiFi síti SIMU _ **** (parametry / WiFi) a poté klikněte na vyhledávání LiveIn, vyberte internetové připojení a znovu zadejte heslo (v zabezpečení terminálu zadejte „zobrazovat hesla“).

V hlavní nabídce klikněte na „Upravit“ a poté na „Nastavení Hz“.
Tím získáte přístup k seznamu zařízení Simu-Hz, která jsou k vaší zástrčce LiveIn připojena.
Kliknutím na + přidejte nové zařízení a postupujte podle programovacího asistenta.

V hlavní nabídce klikněte na „Upravit“ a poté na „Nastavení Hz“.
Tím získáte přístup k seznamu zařízení Simu-Hz, která jsou k vaší zástrčce LiveIn připojena.
Klikněte na programovacího asistenta zařízení, které chcete odstranit, pak proveďte „programovací“ operaci, která deaktivuje spojení LiveIn / Pohon. Nakonec vymažte název zařízení, abyste jej zcela odstranili z uživatelské nabídky.

Vzhledem k tomu, že jste jedno zařízení odstranil, uvolnilo se místo pro daný kanál. Při příštím přidávání nového zařízení bude tento kanál použitý jako první. V tu chvíli se znovu zobrazí.

LiveIn nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Funguje na elektřinu a nevyžaduje tedy žádnou výměnu baterií.
Aplikace také činí řešení LiveIn velmi uživatelsky přívětivým.
SIMU nicméně poskytuje speciální podporu pro LiveIn a všem instalačním technikům a uživatelům, kteří mají problém s aplikací, je plně k dispozici.
Na našich webových stránkách se podívejte na všechny dostupné nástroje.